Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

JCEA - Journal of Central European Agriculture

ISSN 1332-9049

JCEA - Journal of Central European Agriculture (online) je međunarodni, elektronski višejezičan znanstveni časopis za područja poljoprivrede u tranziciji. Međunarodno uredništvo čine Bugarska, Češka, Mađarska, Slovačka, Slovenija, Rumunjska i Hrvatska.

Časopis objavljuje znanstvene radove, izvještaje sa znanstvenih skupova u HTML i PDF formatu.

Pristup radovima je slobodan.

http://jcea.agr.hr