Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Poljoprivredna tehnika

Polaznici preddiplomskog studija poljoprivredne tehnike stječu u šest semestara stručna znanja iz multidisciplinarnih područja poljoprivredne proizvodnje, s naglaskom na poljoprivrednu tehniku i tehnologiju. Obrađuju se područja mehanizacije u ratarstvu, stočarstvu, hortikulturnoj proizvodnji, zaštiti bilja i ostalim granama poljoprivredne proizvodnje. U biljnoj i hortikulturnoj proizvodnji, uz opremu i strojeve, studij obuhvaća uređenje proizvodnih površina, kao i održavanje melioracijskih sustava, odnosno sustava za navodnjavanje i odvodnju. Nadalje, studij omogućava stjecanje znanja na području tehnologije dorade, prerade, skladištenja i hlađenja poljoprivrednih proizvoda, kao i proizvodnju biogoriva iz poljoprivredne biomase. Slično navedenome, obrađuju se tehnike u stočarstvu, i to od objekata i opreme do mehanizacije u proizvodnji.

U sklopu studija, tijekom prve i druge godine studiranja obvezni su svi moduli, pomoću kojih student stječe temeljna znanja iz poljoprivrede (ratarstvo, stočarstvo, hortikultura, zaštita bilja, ekološka poljoprivreda) i poljoprivredne tehnike (poljoprivredna mehanizacija, melioracije i tehnologije). Na trećoj godini student ima mogućnost izbora modula specifičnih za studij, kao i mogućnost odabira modula sa svih drugih studija Agronomskog fakulteta u Zagrebu (AFZ), pa i srodnih fakulteta u okviru Sveučilišta u Zagrebu i izvan njega koji razinom studiranja i kvalitetom odgovaraju standardima AFZ-a.

U suradnji s mentorom student na trećoj godini izrađuje stručni projekt, koji je zamišljen kao inovativan program sa svrhom razvitka sposobnosti studenta za timskim i individualnim radom te poslovnom komunikacijom. Obaveznom praksom u trajanju od dva mjeseca studenti produbljuju i praktične spoznaje o upotrebi tehnike i tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji. U šestom semestru student izrađuje završni rad na temu određenog modula sa studija poljoprivredne tehnike, čija je obrana preduvjet za završetak studija. U izradi završnog rada student mora pokazati poznavanje osnova struke, snalaženje u prikupljanju informacija i sistematizirano planiranje te rješavanje tehnoloških operacija.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer poljoprivredne tehnike. Završeni prvostupnik može biti zaposlen u tvrtkama koje proizvode, prodaju i koriste poljoprivredne strojeve, uređaje i opremu, sustave navodnjavanja i odvodnje, doradbene i preradbene kapacitete, kao i biogoriva. Osposobljen je za izvođenje tehničkih zahvata u svim granama biljne i stočarske proizvodnje, poslove upravljanja i vođenja proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu i obavljanje poslova u uredima državne i lokalne uprave. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje poljoprivredne proizvodnje.

Nakon završetka preddiplomskog studija poljoprivredne tehnike student može nastaviti diplomski studij istog naziva te se, ovisno o odabiru usmjerenja, opredijeliti za diplomski studij mehanizacije ili melioracija. Student stječe pravo upisa i na bilo koji od 13 diplomskih programa Agronomskog fakulteta u Zagrebu prema uvjetima koji vrijede za pojedini studij. Student stječe pravo upisa i na bilo koju sastavnicu sveučilišta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu pod uvjetima koje one propisuju.