Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Preddiplomski studiji

Cilj studijskih programa je primjenom najviših akademskih standarda omogućiti studentima vrhunsku izobrazbu te stjecanje najnovijih znanstvenih i stručnih znanja i vještina iz područja agronomije i srodnih znanosti.

Preddiplomski studij  
Agrarna ekonomika doc.dr.sc. Ornella Mikuš
Agroekologija doc.dr.sc. Ivana Šestak
Animalne znanosti prof.dr.sc. Zlatko Janječić
Biljne znanosti prof.dr.sc. Milan Pospišil
Ekološka poljoprivreda izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić
Hortikultura doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj
Krajobrazna arhitektura doc.dr.sc. Petra Pereković
Poljoprivredna tehnika prof.dr.sc. Sandra Voća
Fitomedicina prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak

Dokumenti

  • Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata | Katalog predmeta preddiplomskog studija ak.god. 2015./2016. | preuzimanje
  • Izvješće o provedenom istraživanju radnog opterećenja studenata | preuzimanje