Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radionica o etičkom kodeksu u akademskoj zajednici (zaključci)

Datum održavanja:

Bilješka s radionice o etici u akademskoj sredini

Vijećnica fakulteta, utorak, 27. 11. 2012.

Na radionici je sudjelovalo ukupno 47 studenata Ms studija Agroekologije i Ekološke poljoprivrede.

Studente je pozdravila prof. dr.sc. Ines Han Dovedan, prodekanica za nastavu. Moderatorica radionice bila je doc. dr. Željka Zgorelec. Ciljevi Radionice koje je odredilo Etičko povjerenstvo (prof. dr. sc. Mihaela Britvec, dr. sc. Jerko Markovina, dr.sc. Miroslav Poje,  Jelena Dašić, dipl. novinar i Maja Ščavničar , predstavnica studenata) bili su usmjereni na informiranje studenata o etičkim načelima i aktima u akademskoj zajednici,  prikupljanje mišljenja studenata o provođenju moralnih načela u nastavnom procesu na Agronomskom fakultetu te studentska iskustva i kako unaprijediti odnose nastavnika i studenata u nastavnom procesu.

Radionica je bila podijeljena na tri dijela; uvodni dio u okviru kojeg je doc. dr. Željka Zgorelec upoznala studente o općim aktima kojim se propisuje etika u akademskoj zajednici, u drugom dijelu su analizirani primjeri lošeg ponašanja studenata i njihova zastupljenost i (ne)opravdanost na Fakultetu, a dok je treći dio bio rad u 4 skupine uz moderatore - članove Etičkog povjerenstva.

Osnovni zaključci i prijedlozi prikupljeni u okviru radionice:

Studenti MS studija vrlo dobro poznaju pojmove: etika, moral, etički kodeks i bonton. Utvrđeno je nepoznavanje općih akata Fakulteta kojim su propisana pravila ponašanja studenata te etički kodeks u akademskoj zajednici (Sveučilište, Fakultet).

Prijedlozi studenata (zaključci rada po skupinama)

  • Informirati studente svih godina studija organizacijom radionica, u info materijal za studente prve godine studija uvrstiti osnove o etici i aktima na Fakultetu, predlaže se postaviti oglasnu ploču i sandučić gdje bi se mogli prijavljivati dobri i loši primjeri prakse na Fakultetu
  • Predlaže se prijave pisati na obrascu koje će izraditi Etičko povjerenstvo. Ako prijava nije  anonimna, studenti ističu potrebu povratne informacije o poduzetim aktivnostima Povjerenstva podnosiocu prijave.
  • Definirati mrežno mjesto na mrežnoj stranica Fakulteta - prijedlog studenata: mrežno mjesto studenti . Studenti tijekom studija najviše otvaraju ovo mrežno mjesto te su mišljenja da bi se na taj način informiralo više studenata.

Na Agronomskom fakultetu prema analizi odgovora studenata od neprimjerenih oblika ponašanja posebno su istaknuti:

  • Definiranje različitih pravila za svaki predmet i potrebu prilagodbe studenata - predlaže se standardizirana forma kriterija uz minimalna odstupanja s obzirom na posebnost predmeta
  • kašnjenje na nastavu od strane studenata i nastavnika - potrebno je unaprijed odrediti pravila i toleranciju vezano za dolazak na nastavu, vrijeme početka nastave, odmor tijekom predavanja i dr.
  • studenti ne odobravaju vrednovanje s obzirom na mjesto rođenja, poznanstvo obitelji i rodbine
  • studentice imaju iskustva sa seksualnim uznemiravanjem, osobito na usmenom dijelu ispita
  • istaknuto je verbalno nasilje osobito na početku svake ak. god. tijekom upisa studenta na studij
  • studenti smatraju da se više treba poštivati kodeks odijevanja i od strane studenata i nastavnika.

Zaključci Radionice bit će predstavljeni na radionici za nastavnike koja se planira organizirati u veljači 2013. godine. Na osnovu zaključaka Etičko povjerenstvo će postaviti zaključke i fotografije s održane radionice na mrežnu stranicu, te sukladno studentskim prijedlozima potaknuti aktivnosti koje se odnose na postavljanje oglasne ploče, sandučića za dobre i loše primjere prakse, izradu obrasca, te izradu info materijala.

Pripremila:
Prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica

Fotogalerija

Radionica o etici u akademskoj sredini
Radionica o etici u akademskoj sredini
Radionica o etici u akademskoj sredini
Radionica o etici u akademskoj sredini
Radionica o etici u akademskoj sredini
Radionica o etici u akademskoj sredini