Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radionica etičkog povjerenstva za nastavnike (zaključci)

Datum održavanja:

Izvješće

Velika vijećnica fakulteta, četvrtak, 11.04.2013. od 13.00 do 15.00 sati.

Moderator: dr. sc. Jerko Markovina, član etičkog povjerenstva

Tema: plagiranje u akademskoj zajednici

Zaključci temeljeni na raspravi

Plagiranje - studenti

 • Zabrinjavajuća je spoznaja o velikom postotku studenata (60-80%) koja smatra prepisivanje normalnim tijekom pismene provjere znanja kao i pisanja seminarskih radova.
 • Razmatrani su dobri primjeri prakse na drugim sveučilištima od kojih ističemo: penalizaciju kazni s obzirom na nečasna postupanja u akademskoj zajednici i upisivanje posebne oznake da je osoba sudjelovala u nečasnoj radnji na diplomu studija, a koja je prepoznatljiva u akademskoj zajednici.
 • Istaknut je nedostatak kvalitetnih i transparentnih disciplinskih procedura.
 • Na osnovu rasprave istaknuta je podrška Etičkom povjerenstvu u provođenju informiranja studenata kako bi se u što većoj mjeri prevenirale nečasne radnje tijekom studiranja (npr. potpisivanje Etičkog kodeksa, info brošura, radionice i dr.)
 • Predlaže se u što većoj mjeri provoditi usmene provjere znanja, tzv. "open book" testova tijekom kojih se može koristiti literatura i dr.
 • Odbor za nastavu Agronomskog fakulteta u suradnji s Etičkim povjerenstvom trebao bi za sljedeću akademsku godinu uputiti preporuku nastavnicima koja bi sadržavala osnovne upute na početku semestra o nečasnim radnjama i nultoj toleranciji, posljedicama koje studenti mogu očekivati ako su uhvaćeni u nečasnoj radnji te potpisivanje Etičkog kodeksa studenata prilikom upisa na studij i/ili na svaku ak. godinu.

Plagiranje u znanstvenom radu - nastavnici

 • Etičke probleme u znanstvenom radu klasificiramo kao 1. Plagijat obični, 2. Simulacija - falsificiranje rezultata, 3. Disimulacija - izostavljanje nepovoljnih i nepoželjnih rezultata.
 • Na tržištu postoje posebni software-i za detektiranje plagijata, te se predlaže da se na razini Sveučilišta razmotri mogućnost nabavke istih kao i mogućnost korištenja sastavnica za svoje potrebe.
 • Istaknut je nedostatak disciplinskih procedura u plagiranju pisanja znanstvenih članaka, on-line priručnika, poglavlja pojedinih udžbenika, udžbenika i dr.
 • Unatoč obvezi potpisivanja izjave o izvornosti, veliki je broj publiciranih znanstvenih radova koji su kasnije prepoznati kao plagijati, a koju prepoznaju mladi znanstvenici i asistenti proučavajući literaturu. U raspravi je istaknuta važnost prijave svih plagiranih radova barem uredništvu časopisa u kojem je članak objavljen.
 • On-line materijale je potrebno zaštiti te bi se i u tom segmentu trebao donijeti jedinstven stav na razini sastavnice i kao takav ga primjenjivati za sve on-line materijale (Odbor za nastavu u suradnji s Etičkim povjerenstvom i Odborom za izdavaštvo ??).

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na prvoj radionici za nastavnike. Molim vas da zaključke dopunite kako bi ih u što kvalitetnijoj formi uputili Odboru za nastavu i Odboru za kvalitetu.

Istraživanje o plagiranju
IPA projekt - izvješće o anketi


Zaključke predložila:
Prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica