Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje: Dr. sc. Tea Horvat

Datum održavanja:

Nastupno predavanje:
Dr. sc. Tea Horvat, "Transport vode u biljci"
srijeda, 05. ožujka 2014., 13:00h, dvorana VI/A

Više