Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje: Dr. sc. Marko Petek

Datum održavanja:

Nastupno predavanje:
Dr. sc. Marko Petek, "Cink u ishrani bilja i prehrani ljudi"
srijeda, 05. ožujka 2014., 14:00h, dvorana VI/A

Više