Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Agroekologija

Brojni problemi ekološke prirode koji u područjima s intenzivnom poljoprivredom postaju sve veća smetnja održivom razvoju postoje i u Hrvatskoj. Za ravnotežu u gospodarenju prirodnim resursima koji se u poljoprivredi redovito koriste (poljoprivredni proizvodni prostor, tlo, voda) potrebno je znanje, a studij agroekologije osmišljen je tako da posebno naglašava načine i mogućnosti održivog gospodarenja u poljoprivredi Hrvatske. Poljoprivredni ekološki sustav razlikuje se bitno od ekoloških sustava slobodne prirode premda postoje i brojne sličnosti. Obrazovanje stručnjaka bitan je preduvjet održivog gospodarenja u poljoprivredi, a cilj je ovog preddiplomskog studijskog programa školovati generacije agronoma koje će organizirati poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj na ekološki i trajno prihvatljiv način.

Na prvoj godini studija studenti stječu temeljna znanja iz domene prirodnih i biotehničkih znanosti, koja na drugoj godini upotpunjavaju specifičnim znanjima iz područja poljoprivrednih znanosti. Na trećoj godini studija studenti su obvezni izraditi stručni projekt kao radni zadatak grupe studenata pod vodstvom mentora, koji završava izradom pisanog rada i usmenim izlaganjem. Stručni projekt u pravilu obuhvaća proučavanje stručne literature, prikupljanje potrebnih podataka putem anketa, razgovora i iz baza podataka, projektna rješenja pri uređenju otvorenih površina, a ponekad i eksperimentalni rad. Osim stručnog projekta, studenti biraju izborne module ovisno o interesu u budućem radu ili za potrebe nastavka studiranja na diplomskoj razini. Tijekom preddiplomskog studija studenti obavljaju stručnu praksu u trajanju od najmanje dva mjeseca. Stručna praksa obavlja se izvan predviđenog nastavnog opterećenja tekuće akademske godine. Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, izradom završnog rada i javnim polaganjem završnog ispita u skladu sa studijskim programom.

Sveučilišni prvostupnici inženjeri agroekologije demonstriraju znanja i njihovo razumijevanje u području agroekologije, zaštite okoliša i poljoprivredne proizvodnje koja se nastavljaju na srednjoškolsko obrazovanje. Mogu primijeniti znanje i razumijevanje na način specifičan za agroekologiju i imaju kompetencije koje im omogućuju rješavanje jednostavnih problema u području zaštite okoliša i poljoprivredne proizvodnje.

Imaju vještine potrebne za prikupljanje i interpretaciju relevantnih podataka i stvaranje zaključaka o utjecaju pojedinih biljno-uzgojnih zahvata na okoliš, njihovoj prihvatljivosti te opravdanosti u ekološkom, proizvodnom i gospodarskom smislu.

Sveučilišni prvostupnici inženjeri agroekologije mogu prezentirati informacije, ideje, probleme i njihova rješenja stručnoj i općoj javnosti. Razvili su vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje, ali i nastavak studiranja na diplomskom studiju.

Postojeći studijski programi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AFZ) obrađivali su velik broj tema iz područja agroekologije, ali ne kao izdvojenu i posebno naglašenu cjelinu. U izvođenje nastave za ovaj studij uključen je veći broj zavoda, znanstvenika i istraživačkih kapaciteta AFZ-a.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer agroekologije, te obavljati stručni posao u području za koje je stekao naziv.

Studij je utemeljen na znanjima iz prirodnih i biotehničkih znanosti, pa studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti okoliša. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje agroekologije.

Završeni studenti preddiplomskog studija agroekologije mogu nakon trogodišnjeg programa izabrati nastavak studija na istoimenom diplomskom studiju ili mogu, ovisno o afinitetima, birati neki drugi diplomski studij Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.

program studija