Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje: Dr. sc. Ivan Vnučec

Datum održavanja:

Pokazatelji kakvoće janjećih trupova i mesa
četvrtak, 20. ožujka 2014. | 12:00h | dvorana II/1

Više