Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radionica na temu prezentacijskih, komunikacijskih i timskih vještina

28. - 30. ožujka 2014. :: Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)