Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanje :: prof. dr. sc. Predrag Simonović

Datum održavanja:

Autohtone linije pastrva (rod Salmo) na nivou zapadnog Balkana: Implikacije na ribarstveno upravljanje

27.3.2014 :: 8:30 sati :: Velika vijećnica