Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Jana Šic Žlabur, prof. biol. i kem.

Datum održavanja:

Utjecaj bioaktivnih komponenata stevije (Stevia rebaudiana Bertoni) na kvalitetu voćnog soka

11.travanj 2014. :: 9:00 :: Velika vijećnica