Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Konferencija :: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova

Datum održavanja:

Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

10. travnja 2014. :: 10:00 sati :: velika vijećnica

Konferencija je primarno namijenjena mladima, posebno studentima, ali i ostalima zainteresiranima za tematiku EU fondova. EU fondovi su velika prilika za cjelokupan razvoj Republike Hrvatske, a posebice za mlade koji sve teže dolaze do posla i radnoga iskustva. Na konferenciji će se posebice govoriti o politikama i mogućnostima financiranja projekata za mlade, te perspektivi mladih u Hrvatskoj u kontekstu EU fondova. Osim toga, podijelit će se primjeri uspješnih EU projekata za mlade diljem Europe kako bi se dobile ideje za osmišljavanje i realizaciju različitih projekata studenata i mladih.