Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorske disertacije :: Dinko Jelkić, dipl. ing. agr.

Datum održavanja:

Uzgoj ličinki šarana (Cyprinus carpio carpio L.) u recirkulacijskom sustavu

srijeda, 16. travnja 2013. :: 13:00 :: dvorana VIb