Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radionica za studente :: Poduzetništvo - izazovi i mogućnosti

Datum održavanja:

KADA?

srijeda, 21. svibnja 2014. :: 14:00 - 17:00 sati

GDJE?

Agronomski fakultet, VI paviljon, dvorana VI/B

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave pošaljite na e-mail irstojan@unizg.hr do 20. svibnja 2014. te obavezno navedite: ime, prezime, e-mail adresu, smjer i godinu studija

poziv