Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Studentski zbor Agronomskog fakulteta

Studentski zbor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Studentski zbor Agronomskog fakulteta je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti svih građana, te svačija prava i slobode neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

S obzirom na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima (svake dvije godine održavaju se studentski izbori), Studentski zbor jedini ima legitimitet za predstavljanje ukupne studentske populacije.

Studentski zbor Agronomskog fakulteta ima 15 članova.

Temeljne zadaće Studentskog zbora Agronomskog fakulteta su:

 1. bira i razrješuje predsjednika Studentskog zbora Agronomskog fakulteta i njegova zamjenika, te studentskog pravobranitelja;
 2. utvrđuje prijedlog Statuta;
 3. donosi poslovnik o radu Studentskog zbora Agronomskog fakulteta;
 4. imenuje predstavnike studenata u Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta i druga tijela Agronomskog fakulteta;
 5. donosi opće akte;
 6. imenuje stručna tijela Studentskog zbora Agronomskog fakulteta;
 7. razmatra problematiku studiranja, studentskog standarda, reforme studija i druga pitanja važna za položaj studenata i kvalitetu studija te djeluje za dobrobit studenata i rješavanje gore navedenih pitanja
 8. imenuje predstavnika Agronomskog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Statut Studentskog zbora Agronomskog fakulteta

Predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću

Na temelju provedenih Studentskih izbora predstavnici studenata, članovi Fakultetskog vijeća, za mandatno razdoblje u akad. god. 2019./2020.

 1. Aleksandra Vugdragović – zamjenica: Paula Mikan
 2. Stipo Šuman – zamjenica: Lea Colić
 3. Manuela Vukić – zamjenik: Vilim Plevnik
 4. Filip Puškarić – zamjenica: Kim Klarin
 5. Nikolina Jeličić – zamjenica: Živa Furlan
 6. Matej Barić – zamjenik: Tomislav Huzanić
 7. Nina Buljević – zamjenik: Marko Sokolić
 8. Katarina Rončević – zamjenik: Antonio Viduka
 9. Mario Shihabi – zamjenica: Katarina Turkalj
 10. Davor Jembrek – zamjenik: Lovro Sinjeri
 11. Dominik Anđelini – zamjenica: Amanda Dušić
 12. Marija Zrilić – zamjenica: Lara Zelić
 13. Mislav Kontek – zamjenica: Valentina Šoštarić
 14. Mateja Grubor – zamjenica: Nives Jovičić
 15. Zlatko Pavičić – zamjenica: Ljubica Živković
 16. Ana Džaja - zamjenica: Marta Lukić
 17. Luka Brezinščak – zamjenica: Ana Poštek
 18. Lovro Babić - zamjenica: Mara Merlak
 19. Josip Lakić - zamjenica: Ana Pintar

predsjednica - Manuela Vukić
potpredsjednik -  Dominik Anđelini

studentski pravobranitelj - Stipo Šuman, studentski.pravobranitelj (AT) agr.hr

Predstavnici studenata u fakultetskim tijelima 2019./2020.

Odbor za nastavu i izbor nastavnika

 • Mateja Grubor, članica - Stipo Šuman, zamjenik članice

Odbor za međunarodnu suradnju

 • Katarina Rončević, članica - Nina Buljević, zamjenica članice

Odbor za upravljanje kvalitetom

 • Mislav Kontek, član - Manuela Vukić, zamjenica člana

Etičko povjerenstvo

 • Nikolina Jeličić, članica - Lea Colić, zamjenica članice
 • Dominik Anđelini, član - Vilim Plevnik, zamjenik člana

Povjerenstvo za strateško planiranje

 • Aleksandra Vukdragović, članica - Paula Mikan, zamjenica članice

Stegovno povjerenstvo

 • Filip Puškarić, član - Zlatko Pavičić, zamjenik člana

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti

 • Davor Jembrek, član - Martina Ćurak, zamjenica člana
 • Mario Shihabi, član - Matej Barić, zamjenik člana

Kontakt

Studentski zbor Agronomskog fakulteta
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
IV. Paviljon, soba 038
e-mail: studentski.zbor@agr,hr
facebook profil: https://www.facebook.com/studentskizbor.agronomskogfakulteta

Otvoreni termin za studente:

Ukažite na problem, iznesite ideje, sugestije i kritike ili jednostavno popričajte o faksu, ispitima i sl. u razgovoru s nekim od članova Studentskog zbora.

 • svaki prvi četvrtak u mjesecu od 9h-12h
 • u slučaju nemogućnosti ili hitnosti, moguć je i termin po dogovoru (prijedlog poslati na email ili porukom na facebook profil).

Brošura o studentskim pravima Studentske pravobraniteljice Sveučilišta u Zagrebu