Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Studentski zbor Agronomskog fakulteta

Studentski zbor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Studentski zbor Agronomskog fakulteta je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti svih građana, te svačija prava i slobode neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

S obzirom na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima (svake dvije godine održavaju se studentski izbori), Studentski zbor jedini ima legitimitet za predstavljanje ukupne studentske populacije.

Studentski zbor Agronomskog fakulteta ima 15 članova.

Temeljne zadaće Studentskog zbora Agronomskog fakulteta su:

 1. bira i razrješuje predsjednika Studentskog zbora Agronomskog fakulteta i njegova zamjenika, te studentskog pravobranitelja;
 2. utvrđuje prijedlog Statuta;
 3. donosi poslovnik o radu Studentskog zbora Agronomskog fakulteta;
 4. imenuje predstavnike studenata u Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta i druga tijela Agronomskog fakulteta;
 5. donosi opće akte;
 6. imenuje stručna tijela Studentskog zbora Agronomskog fakulteta;
 7. razmatra problematiku studiranja, studentskog standarda, reforme studija i druga pitanja važna za položaj studenata i kvalitetu studija te djeluje za dobrobit studenata i rješavanje gore navedenih pitanja
 8. imenuje predstavnika Agronomskog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Statut Studentskog zbora Agronomskog fakulteta

Predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću

Na temelju provedenih Studentskih izbora predstavnici studenata, članovi Fakultetskog vijeća, za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2017./2018.

 1. Brešić, Magdalena, zamjenica Martina Jakovčević
 2. Čosić, Katarina, zamjenica  Gabriela Batista
 3. Grubor, Mateja, zamjenik Josip Lakić
 4. Jančiković, Sven, zamjenik David Čondić
 5. Jurčić, Bruno, zamjenik Nikola Šember
 6. Krpan, Patricia, zamjenica Kristina Košćak
 7. Lujić, Samantha, zamjenik Davor Sočec
 8. zamjenica Ena Koščec
 9. Pavlović, Ana, zamjenica Marija Zrilić
 10. Brezinščak, Luka, zamjenica Patricia Baždarić
 11. Rukavina, Josip, zamjenica Sara Babić
 12. Rukavina, Matej, zamjenik Neven Marinković
 13. Šimunec, Dino, zamjenik Dominik Anđelini
 14. Tabaković, Elvira, zamjenica Anđela Šarac
 15. Travnikar, Narcisa, zamjenik Marijo Rendić
 16. Turk, Branimir, zamjenik Ivan Počepan
 17. Virić Gašparić, Helena, zamjenik Filip Varga
 18. Vukić, Manuela, zamjenica Andrijana Galić

predsjednica - Manuela Vukić
potpredsjednik -  Dominik Anđelini

studentski pravobranitelj - Stipo Šuman, studentski.pravobranitelj (AT) agr.hr

Predstavnici studenata u fakultetskim tijelima 2019./2020.

Odbor za nastavu i izbor nastavnika

 • Mateja Grubor, članica - Stipo Šuman, zamjenik članice

Odbor za međunarodnu suradnju

 • Katarina Rončević, članica - Nina Buljević, zamjenica članice

Odbor za upravljanje kvalitetom

 • Mislav Kontek, član - Manuela Vukić, zamjenica člana

Etičko povjerenstvo

 • Nika Jeličić, članica - Lea Colić, zamjenica članice
 • Dominik Anđelini, član - Vilim Plevnik, zamjenik člana

Povjerenstvo za strateško planiranje

 • Aleksandra Vukdragović, članica - Paula Mikan, zamjenica članice

Stegovno povjerenstvo

 • Filip Puškarić, član - Zlatko Pavičić, zamjenik člana

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti

 • Davor Jambrek, član - Martina Ćurak, zamjenica člana
 • Mario Shihabi, član - Matej Barić, zamjenik člana

Kontakt

Studentski zbor Agronomskog fakulteta
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
IV. Paviljon, soba 038
e-mail: studentski.zbor@agr,hr
facebook profil: https://www.facebook.com/studentskizbor.agronomskogfakulteta

Otvoreni termin za studente:

Ukažite na problem, iznesite ideje, sugestije i kritike ili jednostavno popričajte o faksu, ispitima i sl. u razgovoru s nekim od članova Studentskog zbora.

 • svaki prvi četvrtak u mjesecu od 9h-12h
 • u slučaju nemogućnosti ili hitnosti, moguć je i termin po dogovoru (prijedlog poslati na email ili porukom na facebook profil).

Brošura o studentskim pravima Studentske pravobraniteljice Sveučilišta u Zagrebu