Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanje :: Dr. İlhan Gün i Dr. Seval Sevgi Kirdar

Datum održavanja:

Pozivamo Vas na predavanje pod naslovom “Traditional Cheese in Turkey“ koje će održati Dr. İlhan Gün i Dr. Seval Sevgi Kirdar,Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turska. Predavanje će se održati sklopu modula “Prerada mlijeka na OPG-u“ koordinatora izv. prof. dr. sc. Samira Kalita. Predavanje je organizirano od strane Zavoda za mljekarstvo i Ureda za međunarodne odnose.