Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanje :: Prof. dr. sc. Franci Celar

Datum održavanja:

Pozivamo Vas na predavanje pod naslovom “Bolesti jabuke i kruške“ koje će održati prof. dr. sc. Franci Celar, Biotehnički fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija.

Predavanje će se održati sklopu redovite nastave iz modula “Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja“.

Predavanje je organizirano od strane Zavoda za fitopatologiju i Ureda za međunarodne odnose.