Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za akademsku mobilnost u 2014. godini (drugi krug)

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu
(nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni-međufakultetski sporazum)

Kandidatima će biti dodijeljen lump sum sredstava za njihovu mobilnost prema sljedećim zonama:

 • Europa - zona 1 (Mađarska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Crna Gora): 500 eura
 • Europa - zona 2 (zemlje ni u zoni 1 ni u zoni 3): 600 eura
 • Europa - zona 3 (Švicarska, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, skandinavske zemlje): 700 eura
 • Sjeverna Afrika i Bliski Istok: 800 eura
 • Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Azija, Australija: 1000 eura

Aktivnosti:

 • održavanje nastave;
 • suradnja u nastavi i istraživanju;
 • pisanje udžbenika;
 • pripremanje materijala za kolegije;
 • dogovor oko novih projekata/suradnje (ukoliko se kod mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnji predviđa odlazak više osoba na istu ustanovu, odobrit će se troškovi samo za 1 osobu);
 • dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije);
 • aktivnosti u sveučilišnim mrežama (sudjelovanje u radu upravnih tijela i godišnjih skupština). Odobrava se sudjelovanje u radu sljedećih mreža: UNICA, Podunavska rektorska konferencija, EUA, Alpe-Jadran, IROICA, SEFI, ICA-IROICA, CEI, AUF, EAN;
 • obveze iz dvojnih doktorata (troškovi povjerenstva).

Financiranje:

Sredstva koja su Natječajem dodijeljena doznačit će se matičnoj sastavnici nakon mobilnosti na osnovu obračuna putnoga naloga. Ukoliko trošak mobilnosti bude manji od dodijeljene potpore, refundirat će se stvarni troškovi na osnovu obračuna putnoga naloga. 

Za razmjenu se mogu prijaviti:

 • osobe zaposlene temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama u zvanjima: znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno, nastavno, suradničko zvanje asistenta ili višeg asistenta (znanstveno-nastavno osoblje);
 • znanstveni novaci zaposleni temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama;
 • administrativno i stručno osoblje za mobilnost unutar sveučilišnih mreža.

Trajanje mobilnosti:

Mobilnosti koje će biti realizirane od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine i ne smiju trajati kraće od 5 dana, a mogu trajati duže.

Prijava:

 1. radni program (obrazac b) www.unizg.hr
 2. kraći opis plana posjeta na hrvatskom jeziku (dosadašnja suradnja, cilj posjeta, predviđeni rezultati itd.), koji uključuje i predviđeni trošak mobilnosti
 3. pozivno pismo

Kandidati su dužni u radnom programu, uz ciljno sveučilište, navesti i fakultet/odsjek/institut koji žele posjetiti, ime i kontakt (potencijalnog) akademskog partnera te cilj posjeta.

Savjetuju se kandidati da prije prijave kontaktiraju (potencijalnog) akademskog partnera i dogovore posjet. 

Kriteriji odabira na Sveučilištu:

U slučaju velikog broja prijava koji premašuje dostupna financijska sredstva (200.000,00 kn) u Natječaju Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu će izvršiti odabir po sljedećim kriterijima te napraviti listu čekanja:

 • svrsishodnost predloženoga plana rada
 • međunarodna prepoznatljivost institucije domaćina
 • razmjerna zastupljenost sastavnica
 • prednost pri odabiru imat će prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu te prijave kandidata koji u zadnje dvije godine nisu bili na razmjeni temeljem međusveučilišnih sporazuma ili u okviru programa Erasmus

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije)

Financiranje:

Sredstva koja su Natječajem dodijeljena pod ovom stavkom doznačit će se:

 • za doktorske studente koji su zaposlenici Sveučilišta i njegovih sastavnica: matičnoj sastavnici nakon mobilnosti na osnovu obračuna putnoga naloga i računa za plaćenu kotizaciju
 • za doktorske studente koji nisu zaposlenici Sveučilišta i njegovih sastavnica: izravno odabranom kandidatu na žiro-račun

Trajanje mobilnosti:

Mobilnosti koje će biti realizirane od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, a trajanje nije uvjetovano.

Prijava:

 1. radni program (obrazac c) www.unizg.hr
 2. potvrda da je upisana najmanje druga godina doktorskog studija
 3. potvrda o prihvaćenoj temi disertacije (ukoliko postoji)
 4. potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji
 5. iznos kotizacije (dostaviti program iz kojeg je vidljiva kotizacija)

Kriteriji odabira na Sveučilištu:

U slučaju velikog broja prijava koji premašuje dostupna financijska sredstva (70.000,00 kn) u Natječaju Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu će izvršiti odabir po sljedećim kriterijima te napraviti listu čekanja:

 • prednost će imati kandidati, redoslijedom, s: 1) oralnom prezentacijom, 2) poster prezentacijom odnosno 3) autori ili koautori znanstvenih radova ili drugih značajnih znanstvenih postignuća
 • razmjerna zastupljenost sastavnica

Zajedničke odredbe za mobilnosti pod stavkama b) i c)

Prijave dostaviti e-poštom: umo@agr.hr (Ured za međunarodne odnose)

Rok za prijavu:

28. svibanj, 2014. godine

Važna napomena:

Ista aktivnost se ne može istodobno prijaviti na Natječaj za akademsku mobilnost (administrira Ured za međunarodnu suradnju) i Natječaj za istraživačku mobilnost (administrira Ured za istraživanje) niti smije biti paralelno financirana iz drugih izvora za one troškove koji će biti refundirani za prijavljenu aktivnost temeljem ovoga Natječaja.

Odabir kandidata:

Agronomski fakultet obvezan je Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang-listu. Rang lista će biti sastavljena temeljem propozicija Natječaja, a sukladno Odluci Povjerenstva koje će biti imenovano.

Cjelokupan tekst Natječaja za akademsku mobilnost u 2014. godini (drugi krug):

www.unizg.hr