Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu sredstava za poticanje prijave međunarodnih projekata za 2014. godinu

Odobravaju se sredstva za pokretanje znanstveno-istraživačkih, nastavnih i strukturnih projekata, odnosno u svrhu izrade projektnog prijedloga u sljedećim aktivnostima:

Sudjelovanje djelatnika AFZ-a na sastancima projektnih konzorcija

Potrebna dokumentacija za prijavu na Natječaj:

Organizacija sastanka projektnog konzorcija na AFZ-u

Potrebna dokumentacija za prijavu na Natječaj:

  • Ispunjen prijavni obrazac MP_2_2014;
  • CV inozemnog/ih partnera.

Upute i kriteriji

Sredstva se odobravaju uvjetno, odnosno projektni prijedlog mora biti prijavljen na predviđeni poziv te prijavljen u evidenciji međunarodne suradnje u UMO. Po projektnom prijedlogu financirat će se samo jedna aktivnost.

Prijaviti se mogu djelatnici koji zadovoljavaju minimalan kriterij stupnja obrazovanja doktora znanosti.

Rokovi za prijavu:

  • 30. lipanj 2014. godine (obuhvaćaju aktivnosti u razdoblju od 1.1. do 30.6.)
  • 31. prosinac 2014. godine (obuhvaćaju aktivnosti u razdoblju od 1.7. do 31.12.)

Predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn po roku s napomenom da Odbor zadržava pravo uvećanja predviđenog iznosa, a usklađeno s financijskim stanjem.

Prijave s potpunom dokumentacijom potrebno je dostaviti u Ured za međunarodne odnose. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Dodatne informacije: Ured za međunarodne odnose, tel: 01 239 3611 / 4043, e-mail: umo@agr.hr