Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorske disertacije :: Matija Ćurković, dipl. ing. agr.

Datum održavanja:

Genetička varijabilnost nekih dinarskih i otočkih pasmina ovaca

petak, 23. svibnja 2014. :: 11:00 :: Velika vijećnica

sažetak doktorskog rada