Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Nataša Bokan

Datum održavanja:

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 63/11) i članka 2. Odluke Rektorskog zbora Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05), u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice

Dr. sc. Nataša Bokan

Održat će u ponedjeljak, 26. svibnja 2014. godine u 11:00 sati u dvorani III/C, III paviljon, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta

NASTUPNO PREDAVANJE

s naslovom: „Lokalna zajednica i održivost“

Predavanje će se održati u nazočnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
  2. prof. dr. sc. Ivan Cifrić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
  3. prof. dr. sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

te nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.