Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Krajobraz-krajina-pejzaž

Datum održavanja: -

Krajobraz-krajina-pejzaž | Međunarodni stručni skup krajobraznih arhitekata

29. - 30. svibanj | dvorana DAZ | Trg bana Josipa Jelačića 3/1 | Zagreb

više o skupu