Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

okrugli stol :: Ured predsjednika Republike Hrvatske

Datum održavanja:

Na inicijativu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović organizira okrugli stol na temu „Poljoprivreda i proizvodnja hrane u Hrvatskoj u EU okruženju“ . Okrugli stol održat će se dana 10. lipnja 2014. godine u Uredu predsjednika Republike Hrvatske.

više