Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme disertacije :: Goran Jakšić, profesor fizike, univ. spec. Ribarstva

Datum održavanja:

Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto–kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u Hrvatskoj

17. lipnja 2014. :: 10:00 sati :: Bijela vila