Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radionica o objavljivanju radova u znanstvenih časopisima

Datum održavanja: -

POZIV

studentima poslijediplomskih doktorskih studija, asistentima, znanstvenim novacima, zainteresiranima

za sudjelovanje na

Radionici o objavljivanju radova u znanstvenih časopisima

16. i 17. lipnja 2014. :: Agronomski fakultet

Tijekom gostovanja na Agronomskom fakultetu Zavodu za melioracije, ugledni profesor i kolega Winthrop Prof. Zed Rengel, School of Earth and Environment, University of Western Australia, održat će u suradnji s Vijećima poslijediplomskih  doktorskih studija „Poljoprivredne znanosti“ i „Ekonomika poljoprivrede“ Agronomskog fakulteta radionicu za mlade znanstvenike na temu kako uspješno prirediti i objaviti rad u znanstvenom časopisu.

Radionica će se održati:

16. i 17. lipnja 2014., u vremenu od 09 do 12 sati

16. lipnja :: velika vijećnica
17. lipnja :: dvorana VIA

Program radionice okvirno obuhvaća sljedeće:

  1. Što i kako publicirati  (predavanje + diskusija i pitanja)
  2. Recenzija i odgovaranje na pitanja i kritike recenzenata (predavanja + diskusija i pitanja)
  3. Važni detalji koje čine razliku između pisanja i efektnog pisanja na engleskom jeziku (predavanja + završna diskusija)

Zdenko Rengel - kratki CV

Zdenko je Winthrop Profesor u Školi za Tlo i Okoliš, Sveučilište Zapadne Australije. Diplomirao je na biologiji i napravio magisterij iz biologije stanice na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat je obranio na Louisiana State University u SAD-u.

Zdenko radi na kretanju korisnih i toksičnih iona u prirodnim i poljoprivrednim okolišima, biologiji i kemiji rizosfere, mehanizmima efikasnosti primanja i iskorištavanja hranjiva kod različitih genotipova, ishrani biljaka i ljudi mikrohranjivima, i 3-D modeliranju rasta i funkcije korijena u tlu.

Zdenko je održao 41 pozvano predavanje (keynote) na međunarodnim konferencijama. Objavio je 320+ radova u referiranim časopisima i 37 poglavlja u knjigama. Uredio je 7 knjiga i 6 specijalnih izdanja u časopisima. Njegovi radovi su citirani 11.000+ puta i ima h-indeks 46 (Thomson Reuters, USA) i 55 (Google Scholar).

Zdenko je dobio 34 nagrade i priznanja za istraživački i 3 za predavački rad. Osim toga, dobio je 84 istraživačka projekta u otvorenom natjecanju od 14 financirajućih tijela u 5 država. Bio je mentor 38 post-doktoranda i 49 gostujućih znanstvenika. Osim toga, mentorirao je 32 doktoranda, 8 magistranata i 46 diplomskih studenata.

Zdenko je počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu i dopisni član HAZU. On je glavni urednik časopisa Crop and Pasture Science (Australia), urednik Journal of Botany (USA) i pomoćni urednik Crop Science (USA). U uređivačkom odboru je dodatnih 9 časopisa.