Info

Zavod za hranidbu životinja

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 2, prizemlje
Fax: +385 1 239 3932

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Višnjica Loje, dipl. politolog, tajnica zavoda+385 01 239 3822vloje

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Goran Kiš, Izv. prof. dipl. ing. arh., predstojnik zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 3933kis
prof. dr. sc. Darko Grbeša
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3800dgrbesa
prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3951zjanjecic
izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar
Izvanredni profesor
+385 01 239 3925jpintar
doc. dr. sc. Dalibor Bedeković
Docent
+385 01 239 4007dbedekovic
dr. sc. Marija Duvnjak
Docent
+385 01 239 4016mduvnjak
doc. dr. sc. Kristina Kljak
Docent
+385 01 239 3945kkljak

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Ksenija Gazić, dipl. ing.
Stručni savjetnik
+385 01 239 3972kgazic
Anita Brnić
Tehnički suradnik
+385 01 239 3986abrnic
Anita Kurilić
Tehnički suradnik
+385 01 239 3945alalic
Kristina Mikulčić
Tehnički suradnik
+385 01 239 3944kmikulcic
Vlatka Radanović
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3945vradanovic

Tekući znanstveni i stručni projekti

2012 – 2014, Reprodukcija i uzgoj zagorskih purana na OPG, Ministarstvo poljoprivrede RH, Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

2007 – 2013, Hranidbena, antioksidativna i prebiotička svojstva kukuruza za domaće životinje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Usluge i proizvodi

Znanstveno stručna suradnja na unapređenju proizvodnje u stočarstvu.

Zavod više desetljeća surađuje s 30-tak poduzeća i savjetodavnim službama iz područja proizvodnje stočne hrane, uzgoja i tova stoke. U okviru te suradnje Zavod  pruža usluge: kemijske analize stočne hrane, izrada receptura krmnih smjesa, izrada stručnih  elaborata, konzultacije, stručna predavanja i seminari iz područja hranidbe domaćih životinja.

Prof. dr. sc. Darko Grbeša,doc. dr. sc. Jasna Pintar, dr.sc. Goran Kiš

Pokušališta i laboratoriji

Akreditirani i ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane za životinje

Laboratorij Zavoda akreditiran je za ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava hrane za životinje  prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za 5 metoda, a osposobljen je i za 30-tak drugih analiza stočne hrane.

Doc.dr.sc. Jasna Pintar, voditeljica akreditiranog laboratorija
Ksenija Gazić, mag. ing. agr., voditeljica kvalitete
Anita Brnić, ing., tehnički voditelj

Pokusni Peradnjak

U Peradnjaku površine 100 m2 vrše se biološki pokusi sa svim vrstama peradi

Prof. dr. sc. Zlatko Janječić

Povijest zavoda

Zavod za hranidbu domaćih životinja osnovan je 1938. godine izdvajanjem iz  tadašnjeg Zavoda za živinogojstvo Poljoprivredno šumarskog fakulteta.  Osnivač Zavoda prof. dr. Ivan Šmalcelj (predstojnik 1938 - 1945) shvatio je važnost i obimnost hranidbe životinja kao znanstvene i stručne discipline u okviru stočarstva i  time započeo dugogodišnju i bogatu povijest Zavoda.

Nakon profesora Šmalcelja predstojnik Zavoda postaje prof. dr. Branko Horvat  (1945 - 1968) koji je organizirao kemijski laboratorij kao osnovicu svih daljnjih znanstvenih i  stručnih aktivnosti Zavoda. Prof. dr. Hrvoje Zlatić (predstojnik 1968 - 1978, 1986 - 1990) uspostavlja jaku  domaću i međunarodnu suradnju i afirmaciju Zavoda, te uvodi poslijediplomski studij "Hranidba stoke i tehnologija stočne hrane".

Uz spomenute, Zavod su još vodili slijedeći predstojnici:

  • prof. dr. sc. Zdravko Černy (1978 - 1984)
  • prof. dr. sc. Željko Berić (1984 - 1986)
  • prof. dr. sc. Tajana Černy (1990 - 1997)
  • doc.  dr. sc. Darko Grbeša (1997 - 1998)
  • prof. dr. sc. Stjepan Mužic (1998 - 2012)
  • prof. dr. sc. Zlatko Janječić (2012 – danas)

2011. godine Zavod za hranidbu domaćih životinja mijenja ime u Zavod za hranidbu životinja.