Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Proslava obljetnica Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo i pokušališta Jazbina

Datum održavanja:

Proslava 95. obljetnice Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo te 75. obljetnice pokušališta Jazbina

srijeda, 11. lipnja :: 11:00 sati :: dvorana 6A