Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Stipendije redovitim studentima s prebivalištem na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije

I.

Ovom se odlukom propisuju kriteriji za ostvarivanje stipendije za redovite studente koji imaju prebivalište na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije: u općinama Gunja i Drenovci te naselju Strošinci u općini Vrbanja.

II.

Studenti iz točke I. ove odluke mogu ostvariti pravo na stipendiju uz sljedeće uvjete:

  • da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
  • da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje prijavnim obrascem koji ovjerava visoko učilište;
  • da imaju prijavljeno prebivalište na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije, na području općina navedenih u točki I. ove odluke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci što se dokazuje potvrdom o prebivalištu;
  • da student nije korisnik državne stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

III.

Prijava za stipendiju podnosi se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Upravi za visoko obrazovanje, na posebnom obrascu koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva (www. mzos.hr).

Prijave se podnose od dana objave odluke na internetskoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta do zaključno 30. rujna 2014. godine.

Cjelovita odluka