Info

Zavod za informatiku i matematiku

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 5, 3.kat
Fax: +385 1 231 5300

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
doc. dr. sc. Lucija Blašković, predstojnica zavoda
Docent
+385 01 239 3723lmarkic
doc. dr. sc. Biserka Kolarec
Docent
+385 01 239 3903bkudelic
doc. dr. sc. Dubravka Mandušić
Docent
+385 01 239 3626simunovic
doc. dr. sc. Petra Posedel Šimović
Docent
+385 1 239 3987pposedel
dr. sc. Marina Ninčević
Viši predavač
+385 01 239 3806mnincevic

Povijest zavoda

Zavod za informatiku i matematiku utemeljen je 14. veljače 1998. godine i to kao rezultat potreba na fakultetskoj razini, a sam slijed utemeljenja opisan je kroz:  kronološki slijed znanstveno-nastavne djelatnosti iz znanstvenog polja matematike i kronološki slijed znanstveno-nastavne djelatnosti iz polja informacijske znanosti tj. informatike.

Znanstveno-nastavna djelatnost iz područja matematike na našem Fakultetu odvija se više desetljeća s različitim tematskim sadržajem i opsegom, a osnovni cilj je stjecanje/promicanje određenih matematičkih znanja relevantnih za razvoj hrvatskog poljodjelstva.

Znanstveno-nastavna djelatnost iz područja informatike na našem Fakultetu  se počela odvijati 1990. godine, uvođenjem modula Informatika na sve smjerove četvrte(4) godine studija, te opremanjem Informatičkog kabineta (uz pomoć resornog Ministarstva) u kontekstu što efikasnijeg obrazovanja budućih agronoma iz info domene. Godine 1993. fakultet je na inicijativu Katedre za Informatiku tj. prof. V. Grbavca povezan u CARNet/Internet sustav i tako je otvorena  mogućnost korištenja brojnih informacijsko-komunikacijskih resursa poljodjelskog i inog tipa alociranih na globalnoj informatičkoj mreži.

Područje rada i zadaci zavoda

Znanstveno-nastavno osoblje Zavoda za Informatiku i Matematiku izvode nastavu iz slijedećih predmetnih modula:

A/Na BS studiju fakulteta nastava se izvodi iz predmetnih modula: Informatika, Matematika I, Uvod u poslovnu matematiku i Poslovna statistika I i Linearno programiranje u ekonomskim analizama. i Business statistics 1.

B/Na MS studiju fakulteta nastava se izvodi iz predmetnih modula: Info sustavi u poljodjelstvu, Komunikacijski sustavi, Matematika II i Poslovna statistika II, Statistics i Quantitative methods for agriculture and environmental science.

C/Na poslijediplomskom doktorskom studiju fakulteta nastava se izvodi iz predmetnih  modula: Komunikacijski sustavi i Kvantitativne metode za ekonomske analize.

Znanstvena i stručna djelatnost zavoda

Znanstveni rad Zavoda za informatiku i matematiku odvijao se i odvija se sudjelovanjem djelatnika zavoda u projektima u sklopu zavoda, te drugim znanstvenim projektima.

Projekti u sklopu zavoda bili su sljedeći:  Info osnova hrvatskog poljodjelskog sustava na pragu 21. stoljeća, Analitički aspekti info osnove hrvatskog poljodjelskog sustava, te Mjesto i uloga informatike u razvitku suvremenih poljodjelskih sustava: primjer Hrvatske. U projektima se istražuje položaj info osnove hrvatskog poljodjelskog sustava u odnosu na info sustave suvremenih poljodjelskih sustava razvijenih zemalja. Glavni istraživač ovog projekta je prof.dr.sc. Vitomir Grbavac.

Djelatnici zavoda autori su i koautori velikog broja sveučilišnih udžbenika, skripti, te znanstvenih i stručnih radova koji se mogu naći u hrvatskom knjižnom fondu.