Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

LIFE+ projekt :: LIFE.SU.SA.FRUIT

Komisija je zaprimila 1468 prijava na posljednji poziv na podnošenje projektnih prijedloga koji je zatvoren u lipnju 2013. Odabrano je 225 prijava za sufinanciranje u okviru tri komponente programa: LIFE+ Priroda i bioraznolikost, LIFE+ Politika i upravljanje u području okoliša te LIFE+ Informiranje i komunikacija.

LIFE.SU.SA.FRUIT prijavljen je u okviru komponente LIFE+ Politika i upravljanje u području okoliša. Ovo su pilot-projekti namijenjeni potpori razvoju inovativnih politika, tehnologija, metoda i instrumenata. Od 961 zaprimljene prijave Komisija je odabrala 125 projekta za financiranje iz širokog spektra udruga iz javnog i privatnog sektora. Odabrani projekti kojima upravljaju korisnici iz 22 države članice predstavljaju ukupno ulaganje od 318,5 milijuna EUR od čega će EU osigurati oko 130,8 milijuna EUR.

LIFE.SU.SA.FRUIT jedni je projekt koordiniran od strane hrvatskih institucija u sve tri komponente.

Svrha LIFE.SU.SA.FRUIT projekta je razvoj, primjena i dokazivanje ekonomski održivog strateškog plana za provedbu integrirane kontrole nametnika, promicanjem pristupa smanjene upotrebe kemikalija u voćnjacima i proizvodnji voća nakon ubiranja plodova u tipičnim hrvatskim i talijanskim poljoprivrednim ekosustavima. Ovim projektom namjerava se stvoriti ekološki prihvatljiv sustav upravljanja u proizvodnji i skladištenju voća učinkovitijim korištenjem resursa pri čemu se ne ugrožava sigurnost hrane.

Partneri u projektu:

  • Agra d.o.o. (Hrvatska)
  • Apofruit Itali Soc. Coop. Agricola (Italija)
  • ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (Italija)
  • Università degli Studi di Torino (Italija)
  • Xeda International S.A. (Francuska)

Obavijest o financiranju

Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2014/april/index.htm#life2014