Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Kristijan Damijanić, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Promjene fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti kožica i sjemenki bobica grožđa cv. Teran (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja

18. srpanj 2014. :: 11:00 :: velika vijećnica