Info

Zavod za kemiju

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 3, 2. kat
Fax: +385 1 231 5300

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Marko Vinceković, predstojnik zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 3953mvincekovic
doc. dr. sc. Nenad Jalšenjak
Docent
+385 01 239 3954njalsenjak
doc. dr. sc. Luna Maslov Bandić
Docent
+385 01 239 3820lmaslov
Slaven Jurić, mag. ing.
Asistent
Marko Viskić, mag. ing.
Asistent

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Jasminka Ilišin
Tehnički suradnik

Nastava

Djelatnici Zavoda za kemiju izvode nastavu na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima pri Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, te na međusveučilišnom studiju pri Sveučilištu u Splitu na studiju Mediteranska poljoprivreda.

Istraživanja

Djelatnici Zavoda za kemiju bave se istraživanjima u području biokemije, kemije i agrikulturne kemije. Znanstvena aktivnost Zavoda uključuje:

 • istraživanje međudjelovanja koloida hrane u cilju boljeg razumijevanja specifičnih međudjelovanja polisaharida, proteina i površinski aktivnih tvari koja kontroliraju procese u proizvodnji hrane na molekulskoj razini, budući su fundamentalna istraživanja od direktne praktične važnosti, jer stabilnost i tekstura hrane direktno ovise o međudjelovanjima hidrokoloida hrane na molekulskoj razini
 • razvoj kvantitativnih modela odnosa strukture i biološke aktivnosti spojeva s herbicidnim djelovanjem
 • razvoj kvantitativnih modela za predviđanje važnih fizičko-kemijskih svojstava organskih molekula
 • priprava sintetskih polimernih receptora specifičnih za biljne regulatore rasta
 • mikrokapsuliranje različitih aktivnih tvari korisnih u poljoprivredi

Usluge i proizvodi

Određivanje metala u biološkim materijalima, vodi i tlu, ukupnog dušika, fosfora, nitrata, nitrita i amonijaka spektrofotometrijskim metodama te pH i električne provodnosti u vodenim otopinama.

Povijest zavoda

Današnji Zavod za kemiju potječe iz Zavoda za agrikulturnu kemiju (1925.), koji se razvio iz Zemaljskog enološkog zavoda (1907.). 1911. Zavod postaje "Kemijski laboratorij" Gospodarsko-šumarskog fakulteta, a 1925. Zavod za agrikulturnu kemiju. Do 1947. Zavod je u zgradi bivšeg Fakulteta (u Vukotinovićevoj br. 2), a od 1947. nalazi se na II katu III paviljona u Maksimiru. Do 1960. to je zajednički zavod Poljoprivredno - šumarskog fakulteta, a od 1960. djeluje kao Zavod za kemiju Poljoprivrednog fakulteta.

Od osnutka Fakulteta 1919, predavanja su bila podijeljena u tri skupine, a djelovali su sljedeći nastavnici:

Kemija:

 • prof. dr. sc. V. Njegovan (1919-1923/24)
 • prof. dr. sc. B. Šolaja (1923-1941)
 • prof. dr. sc. M. Mohaček (1941-1945)
 • doc. dr. sc. Lj. Đumija (1984-2008)

Agrikulturna kemija:

 • prof. dr. sc. F. Šandor (1919-1921/22)
 • doc. dr. sc. S. Varićak (1921-1923)
 • doc. dr. sc. A. Seiwerth (1923-1924)
 • prof. dr. sc. B. Šolaja (1924-1941)

Kemija i Biokemija:

 • prof. dr. sc. M. Mohaček (1941/42-1951/52)
 • prof. dr. sc. B. Rogina (1952-1967)
 • prof. dr. sc. D. Horgas (1967-1984)
 • doc. dr. sc. J. Manitašević (1984-2001)

Znanstvena istraživanja obuhvaćala su projekte iz područja  biokemije, analitičke i agrikulturne kemije.