Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Državna nagrada za znanost za 2013. godinu :: prof.dr.sc. Ino Čurik

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost za 2013. godinu donio je odluku o dobitnicima. Godišnju nagradu za znanost u području biotehničkih znanosti dobio je prof.dr.sc. Ino Čurik, redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.

više na www.sabor.hr