Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

International Summer School :: Agrifood - The Heartbeat Of Rural Areas

Datum održavanja: -

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa 7 inozemnih partner sveučilišta organizira međunarodnu ljetnu školu pod nazivom "AGRIFOOD - THE HEARTBEAT OF RURAL AREAS" koja će se održati u razdoblju od 1. - 8. rujna 2014. godine. Ljetnom školom bi trebale započeti aktivnosti International Joint Degree Programme - Danube AgriFood Master unutar kojeg je Agronomski fakultet partner institucija.

Ljetna škola je namijenjena studentima završne godine preddiplomski studija te diplomskim i poslijediplomskim studentima iz područja Life Science.

Pozivamo zainteresirane studente i djelatnike na predavanja koja će se održati u velikoj vijećnici.

program