Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prijam studenata I. godine diplomskih studija

Svečani prijam studenata i uvodno predavanje dekanice, prof. dr. sc. Tajane Krička, održat će se u utorak, 30. rujna 2014. godine u dvorani VI-A u 13 sati za sve diplomske studije.

Nastava počinje 01. listopada 2014. po privremenom rasporedu koji će biti objavljen 25. rujna.