Info

Zavod za mehanizaciju poljoprivrede

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 4, prizemlje
Fax: +385 1 239 3724

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Andreja Zemljić, tajnica zavoda+385 01 239 3819mehanizacija

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Dubravko Filipović, predstojnik zavoda
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3719dfilipovic
izv. prof. dr. sc. Stjepan Sito
Izvanredni profesor
+385 01 239 3716ssito
doc. dr. sc. Nikola Bilandžija
Docent
+ 385 01 239 3715nbilandzija
doc. dr. sc. Krešimir Čopec
Docent
+385 01 239 3712copec
doc. dr. sc. Igor Kovačev
Docent
+385 01 239 3713ikovacev
Zlatko Koronc, mag. ing.
Asistent
+385 01 239 3722zkoronc

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Goran Fabijanić, dipl. ing.
Viši stručni suradnik
+385 01 239 3718gfabijanic
Tomislav Pešić
Tehnički suradnik
+385 01 239 3720tpesic
Ivan Miškulin
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3917


Integralna tehnika obrade tla i sjetve (pdf 6,72 MB)

Usluge i proizvodi

Provjera sukladnosti HR normama traktora koji se uvoze u Republiku Hrvatsku, kao i traktora proizvedenih u Republici Hrvatskoj. Rješenjem Hrvatskog Zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo iz listopada 2001 godine, a osnovom Pravilnika o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu i šumarstvo, Narodne Novine broj 73/01, Zavod za mehanizaciju je postao ovlaštena pravna osoba za provjeru sukladnosti traktora HR normama. Postupak provjere sukladnosti traktora HR normama službeno je počeo 01. veljače 2002.

Voditelji posla : Doc. dr. sc. Zlatko Gospodarić i Prof. dr. sc. D. Filipović

Pokušališta i laboratoriji

Maksimir - Nastavno-demonstracijska ispitna stanica za traktore, poljoprivredne strojeve i oruđa

Unutar poligona ukupne površine 16000 m2 nalaze se:

  • asfaltna test staza-pista namjenjena ispitivanju vučnih karakteristika traktora
  • laboratorij za ispitivanje motora s hidrauličkom kočnicom Schenck Ul-40 za motore do 300 kW
  • radionica,
  • spremište

Povijest zavoda

Zavod za opće i gospodarsko strojarstvo osnovan je u školskoj godini 1919/20 u okviru Gospodarsko-šumarskog fakulteta. Utemeljitelj i predstojnik Zavoda od 1919. do 1952. bio je prof. ing. Rajmond Fantoni, koji je 1926/27 bio dekan Gospodarsko-šumarskog fakulteta. U periodu 1953/62 predstojnik Zavoda bio je prof.dr. Dragan Capek, a od 1962. do 1978. prof.dr. Josip Brčić, dekan Poljoprivrednog fakulteta u vremenu 1964/66. Početkom 1978. Zavod za poljoprivredno strojarstvo integrirao se s Institutom za mehanizaciju poljoprivrede, koji je od 1951. godine bio samostalna znanstvena institucija. Novonastala institucija pod nazivom Institut za mehanizaciju, tehnologiju i graditeljstvo u poljoprivredi djeluje u okviru Fakulteta poljoprivrednih znanosti u vremenu 1978./92. godine. Reorganizacijom Agronomskog fakulteta 1992. godine Zavod dobiva sadašnji naziv i oblik. Predstojnik Zavoda u periodu 1992/98 bio je prof.dr. Ivan Todorić. Uz redovitu dodiplomsku nastavu, od 1958. Zavod organizira poslijediplomski studij. Treba naglasiti da je to prvi poslijediplomski studij na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu, ali i prvi poslijediplomski studij iz mehanizacije poljoprivrede u jugoistočnoj Europi. Od samog osnutka u Zavodu se obavlja i ispitivanja poljoprivrednih strojeva, što posebice dolazi do izražaja poslije II svjetskog rata. Zavod za mehanizaciju poljoprivrede je sljednik i Instituta za mehanizaciju poljoprivrede koji je 1960. postao ovlaštena institucija za ispitivanje traktora po O.E.C.D. standardu. Iste godine izdan je i prvi atest o ispitivanju traktora po tom standardu. Od 1964. godine se ispitivanje strojeva počinje obavljati primjenom tenzometarske tehnike i elektronike. Od 1971. godine Zavod svake godine organizira međunarodni simpozij pod nazivom "Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede".