Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nagrada Hrvatskih voda :: prof. dr. sc. Ivan Šimunić

Povodom Dana Hrvatskih voda 8. rujna 2014. prof. dr. sc. Ivan Šimunić, redoviti profesor u trajnom zvanju, nagrađen je godišnjom nagradom Hrvatskih voda za najbolje djelo objavljeno u 2013. godini za knjigu „Uređenje voda“, izdavač Hrvatska sveučilišna naklada.