Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nova knjiga :: Sigurnost hrane - od polja do stola

Knjiga "Sigurnost hrane" je sveučilišni udžbenik i dio obvezne literature za studente koji slušaju modul Sigurnost hrane.

U trinaest poglavlja knjige "Sigurnost hrane - od polja do stola" autora: Jasmina Havranek; Milna Tudor Kalit; Bažok, Renata; Đugum, Jelena; Grbeša, Darko; Hadžiosmanović, Mirza; Ivanković, Ante; Jakopović, Ivan; Orešković, Stipe; Rupić, Vlatko; Samaržija, Dubravka;. razmatraju se opća načela o sigurnosti hrane, ali i pojedina specifična pitanja, rješenja i najbolja praksa. Sustavno se izlažu biološke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani, biološki kontaminanti mlijeka i mliječnih proizvoda, kemijski kontaminanti (teški metali, industrijski onečiščivaći, lijekovi i mikotoksini, sredstva za zaštitu bilja), zatim HACCP sustav i metodologija analize rizika u hrani, sljedivost hrane, veterinarsko-higijenske kontrole namirnica animalnog podrijetla te međunarodni pristup dobrobiti životinja i sustav upravljanja sigurnošću hrane za životinje. Opisani su i zahtjevi javnog zdravstva, odnosno sigurna prehrana u funkciji javnog zdravstva. Razmatra se i označavanje hrane kao važan aspekt sigurnosti hrane. Djelo je obogaćeno brojnim grafičkim prilozima (160 dijagrama, tablica, fotografija) koji omogućuju lakše i bolje razumijevanje materije.

Izdavač: M.E.P. d.o.o., Centar poslovne knjige, Ulica grada Vukovara 226G, 10 000 Zagreb, www.manager.hr, 456 stranica, tvrdi uvez.