Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Zvonimir Prpić

Datum održavanja:

Morfologija vimena kao čimbenik proizvodnje i kakvoće ovčjeg mlijeka

srijeda, 15. listopada 2014. :: 11:00 sati :: dvorana Zavoda za specijalno stočarstvo

Predavanje će se održati u nazočnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2. prof. dr. sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  3. prof. dr. sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet

te nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta