Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Ana Matin

Datum održavanja:

Primjese u žitaricama

ponedjeljak, 20. listopada 2014. :: 8:15 sati :: dvorana IV/3

Predavanje će se održati u nazočnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2. izv. prof. dr. sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  3. prof. dr. sc. Stjepan Risović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

te nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta