Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predstavljanje mogućnosti studiranja, razmjene i stipendiranja u Francuskoj :: Claire Daviau

Datum održavanja:

petak, 17. listopada 2014. godine :: 11:00 sati :: mala vijećnica

U posjet Agronomskom fakultetu dolazi gospođa Claire Daviau s poljoprivrednog visokog učilišta Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers (ESA), Francuska. S navedenom institucijom već godinama ostvarujemo dobru suradnju poglavito u vidu odrađivanja stručne prakse na poljoprivrednim gospodarstvima u Francuskoj. Glavni ciljevi ovog programa su usavršavanje znanja francuskog jezika, poboljšanje stručnih vještina iz područja poljoprivrede te upoznavanje francuske kulture i načina života. Gospođa Claire Daviau predstavit će mogućnosti studiranja, razmjene i stipendiranja na Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers. Kako je navedena institucija u konzorciju sveučilišta pod nazivom FESIA (članovi su još EI Purpan – Ecole d’Ingénieurs de Purpan, ISA - Institut Supérieur d’Agriculture de Lille i ISARA - Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agro-alimentaire Rhône-Alpes – Lyon) također će predstaviti mogućnosti suradnje s navedenim institucijama. Također, ESA će sudjelovati na Sajmu stipendija i visokog obrazovanja koji će se održati 14. listopada 2014. godine u Nacionalnoj  i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na kojem Francuska ujedno sudjeluje kao zemlja partner.

Lijepo Vas molimo da nam potvrdite sudjelovanje na mail umo@agr.hr.