Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme disertacije :: Igor Bogunović, dipl.ing.

Popravak fizikalnih značajki pseudogleja pri različitim načinima obrade na nagnutim terenima

petak, 24.listopad 2014. :: 11:00 sati :: velika vijećnica