Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Sanja Špoljarić Marković

Datum održavanja:

Kemijski sastav su1 i sh2 hibrida  kukuruza šećerca u različitim stadijima zrelosti zrna

ponedjeljak, 27.10.2014 :: 11:00 sati :: velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv.prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc. Rezica Sudar, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek

Predloženi mentori:

  • izv.prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc. Tatjana Ledenčan, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek