Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radionica o ishodima učenja

Voditeljica radionice: prof.dr.sc. Ramona Franić

Vrijeme održavanja radionice:

1. dio: 24.10.2014. od 10:00-13:00
2. dio: 29.102014.  od 10:00-13:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zagrebu, Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija
Ulica kralja Zvonimira 8, Zagreb

Sudionici: nastavnici Sveučilišta u Zagrebu

Opis radionice:

1. dio: Dosadašnja iskustva Agronomskog fakulteta

Cilj prve radionice  je upoznavanje polaznika s razlozima i potrebom definiranja ishoda učenja te teorijskom podlogom i formalnim okvirom kojim se postupci definiranja ishoda učenja i kompetencija uređuju. Na primjeru iskustva Agronomskog fakulteta polaznici mogu steći spoznaju o izazovima koji se u tom procesu pojavljuju kada se teorijski i formalni okvir trebaju pretočiti u praksu i konkretizirati. Očekivani ishod vježbi i rasprave jest poboljšati uvid u problematiku definiranja ishoda učenja, kako na razini predmeta/modula, tako i na razini cijelog studijskog programa.

2. dio: Usvajanje zajedničkih standarda u izgradnji jedinstvenog sustav

Cilj druge radionice  je upoznavanje polaznika s mogućim izazovima, tj. konkretnim problemima koji se pojavljuju u procesu definiranja ishoda učenja na razini ustanove (sastavnice) – od uklapanja u formalne (strateške) dokumente sastavnica i Sveučilišta do različitih individualnih shvaćanja i doživljaja ovog procesa. Očekivani ishod vježbi je identificiranje pozitivnih i negativnih elemenata u konkretnim slučajevima (od razine predmeta/modula, preko studijskog programa do sastavnice i Sveučilišta) i uočavanje načina za nadvladavanje prepreka koje se pojavljuju u definiranju ishoda učenja s ciljem njihovog uklapanja u jedinstveni (nad)sustav.

više i prijavni obrazac