Info

Zavod za mikrobiologiju

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 3, 1. i 2. kat

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Darija Mrkša, tajnica zavoda+385 01 239 3943dmrksa

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, predstojnica zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 4034mfuka
dr. sc. Sulejman Redžepović
Professor emeritus
+385 01 239 3866sredzepovic
prof. dr. sc. Sanja Sikora
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3880ssikora
doc. dr. sc. Nataša Hulak
Docent
+385 01 239 3699nhulak
dr. sc. Ivana Rajnović
Poslijedoktorand
+385 01 239 3881irajnovic
Sanja Kajić, mag. ing. biol.
Asistent
+385 01 239 3881skajic
Irina Tanuwidjaja, mag. ing. agr.
Asistent
+385 01 239 3943ianuwidjaja

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Ana Žgomba Maksimović, mag. ing.
Stručni suradnik
+385 01 239 3943azmaksimovic
Dragica Hradec
Tehnički suradnik
+385 01 239 3864
Sandra Matijević
Tehnički suradnik
+385 01 239 3864
Saliha Kruško
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3864

Usluge i proizvodi

Biofixin-S

Godine 1983. u Zavodu za mikrobiologiju započinje znanstveni i stručni rad na bakterizaciji legumnioznih biljaka. Uporabom krutih hranjivih podloga te iste godine proizvedeno je prvih 800 doza cjepiva za predsjetvenu bakterizaciju soje. Intenzivnim znanstvenim radom i primjenom submerznog uzgoja mikrobne biomase Bradhyrhizobium japonicum, ova je agrotehnička mjera postala redovna u modernoj proizvodnji leguminoza. Danas Zavod pomiruje sve potrebe za cjepivom za soju i ostalim leguminoznim biljkama u Republici Hrvatskoj. Predsjetvena bakterizacija svih vrsta legumnioza omogućuje puno manju primjenu mineralnih gnojiva čime se osigurava ekološki prihvatljiva proizvodnja soje koja doprinosi održivom gospodarenju tla.

Pokušališta i laboratoriji

Laboratorij za molekularnu identifikaciju mikroorganizama

Proučavanje bioraznolikosti prirodnih populacija simbioznih fiksatora dušika (rizobija) nametnuo je potrebu za uvođenjem novih molekularnih metoda koje omogućuju brzu i pouzdanu diferencijaciju vrlo srodnih bakterijskih sojeva. Tako je 1992. godine  osnovan Laboratorij za molekularnu identifikaciju mikroorganizama koji je u potpunosti opremljen za provođenje metoda baziranih na PCR amplifikaciji kao što su PCR-RFLP, RAPD, rep-PCR, real time-PCR i DDGE. Navedene metode koriste se za proučavanje raznolikosti prirodnih populacija odnodno za identifikaciju i kvantifikaciju bakterijskih vrsta odnosno sojeva. Primjenom ovih metoda identificirane su vrste i sojevi raznih simbioznih fiksatora dušika (Bradyrhizobium japonicum, Sinorhizobium meliloti, Rhizobium leguminosarum) te mliječno-kiselih bakterija. Osim prokariotskih mikroorganizama,  provode se i istraživanja vezana uz identifikaciju i karakterizaciju autohtonih kvasaca hrvatskih vinogorja. Kao rezultat ovih istraživanja na Zavodu je formirana bogata zbirka različitih autohtonih sojeva izoliranih iz pojedinih regija Hrvatske koja ima primjenu u znanstvenoj, stručnoj i nastavnoj djelatnosti Zavoda. Primjena selekcioniranih autohtonih sojeva u proizvodnji visoko kvalitetnog cjepiva omogućuje povećanu održivost u uzgoju leguminoza i povećanje plodnosti tla u različitim agroekološkim uvjetima Hrvatske, a isto tako doprinosi I očuvanju izvornog genetskog materijala za buduća znanstvena istraživanja.

Laboratorij za mikrobiologiju i biotehnologiju tla

Ovaj se laboratorij dugi niz godina bavi proučavanjem enzimatske aktivnosti te kvantitativnog i kvalitativnog sastava mikrobne populacije u različitim tipovima tala. Mikrobiološke analize tla su pretežno usmjerene prema procjeni biogenosti i zastupljensti najvažnijih fizioloških grupa što obuhvaća određivanje ukupnog broja mikroorganizama, broja bakterija, gljiva, aktinomiceta te zastupljenosti amonifikatora, nitrifikatora, aerobnih celulolitičkih mikroorganizama te asimbioznih fiksatora dušika. Osim analiza tla, vrše se i mikrobiološke analize različitih organskih gnojiva te biostimulatora rasta. Djelatnost ovog Laboratorija obuhvaća testiranje simbizone učinkovitosti sojeva simbioznih fiksatora dušika, utvrđivanje kompatibilnosti sorta-soj te selekciju najučinkovitijih sojeva za predsjetvenu bakterizaciju leguminoza.

Laboratorij za mikrobiologiju hrane

Laboratorij za mikrobiologiju hrane bavi se polifaznim istraživanjem mikrobnih zajednica prisutnih u mlijeku, siru, mesu i mesnim prerađevinama. U našim istraživanjima koristimo metode ovisne o uzgoju mikroorganizama na selektivnim podlogama te metode neovisne o uzgoju, a koje se baziraju na direktnoj izolaciji DNK/RNK iz mlijeka, sira i mesa. Laboratorij je opremljen opremom za potpunu analizu uzoraka klasičnim mikrobiološkim metodama kao i opremom za istraživanje in situ raznolikosti i brojnosti mikrobnih zajednica (DGGE, SSCP,AP-PCR, Real-Time PCR) te molekularnu karakterizaciju bakterijskih vrsta i sojeva (PCR, RAPD, RFLP). U Zavodu se formira i zbirka mikroorganizama koji su izolirani iz uzoraka mlijeka i sira, a koji će imati primjenu u proizvodnji fermentiranih mliječnih proizvoda nakon detaljnih analiza koje se također provode u okviru ovog laboratorija.