Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad o karotenoidima Bc hibrida kukuruza u prestižnom časopisu Food Chemistry

Kukuruz je bogat fitonutrijentima koji mu svi zajedno daju visoku antioksidacijsku sposobnost. Ovaj rad, autora dr. sc. Kristine Kljak i prof. dr. sc. Darka Grbeše sa Zavoda za hranidbu životinja, prvi put u svijetu određuje antioksidacijsku aktivnost karotenoida, jedne od skupine fitonutrijenata zrna kukuruza. Istraživanje je pokazalo da neki Bc hibridi kukuruza imaju nekoliko puta više pojedinih karotenoida u odnosu na vrijednosti u stranim istraživanjima, a time i visoku nutritivnu vrijednost za ljude i životinje.

više: www.sciencedirect.com