Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: mr.sc.Ante Rako

Sastav ovčjeg mlijeka i njegov utjecaj na proteolitičke i teksturalne promjene bračkog sira tijekom zrenja

06. studeni 2014. :: 12:30 :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  1. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  3. prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Predloženi mentori:

  • izv. prof. dr. sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet