Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Stipendije Grada Zagreba :: akademska godina 2014./2015.

Objavljen je Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2014./2015.

Rok za predaju molbi: 7. studenoga 2014.

više www.zagreb.hr