Info

Zavod za mljekarstvo

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 2, 1. kat
Fax: +385 1 239 3988

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Katica Radić, tajnica zavoda+385 01 239 3848kradic

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Samir Kalit, predstojnik zavoda
Redoviti profesor
+385 01 239 3879skalit
prof. dr. sc. Neven Antunac
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3847antunac
prof. dr. sc. Dubravka Samaržija
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3926samarzija
doc. dr. sc. Iva Dolenčić Špehar
Docent
+385 01 239 3704ispehar
doc. dr. sc. Nataša Mikulec
Docent
+385 01 239 3904nmikulec
doc. dr. sc. Milna Tudor Kalit
Docent
+385 01 239 3647mtudor
dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić
Poslijedoktorand
+385 01 239 3646dbendelja

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
dr. sc. Jasminka Špoljarić
Stručni savjetnik
+385 01 239 3688jspoljaric
dr. sc. Šimun Zamberlin
Stručni savjetnik
+385 01 239 3904szamberlin
Iva Horvat Kesić, dipl. ing.
Viši stručni suradnik
+385 01 239 3904ihorvat
Dijana Plavljanić, mag. ing. agr.
Viši stručni suradnik SZVO
+385 01 239 3904dplavljanic
Biljana Radeljević, dipl. ing.
Viši stručni suradnik
+385 01 239 3904bradeljevic
Mateja Kalčićek, mag. ing. agr.
Stručni suradnik SZVO
+385 01 239 3904mkrga
Hrvoje Šandor
Tehnički suradnik
+385 01 239 3904hsandor
Davor Gašparović
Administrativni zaposlenik
+385 01 239 3942dgasparovic
Ksenija Marinić
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3634

O Zavodu

Zavod za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od svog osnutka 1922. godine) bavi se nastavnom, znanstvenom i istraživačkom djelatnošću. Danas je u Zavodu zaposleno 18 djelatnika. Nastava iz općih i specijalističkih predmeta izvodi se na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju.. Posljednjih desetak godina Zavod organizira i obrazovne seminare za proizvođače i prerađivače mlijeka i mliječnih proizvoda. Znanstveno-istraživačke studije, kroz više od 20 projekata, pomogle su boljem razumijevanju složenog fizikalno-kemijskog, biokemijskog i strukturalnog sastava mlijeka i mliječnih proizvoda. Posebno je važno istaknuti uključivanje Zavoda u interlaboratorijske studije razvitka i uvođenja novih analitičkih metoda, te sustavno poboljšanje kvalitete izvođenja laboratorijskih analiza.

Usluge i proizvodi

Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode

U sastavu Zavoda za mljekarstvo od 2002. godine djeluje i Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode.

Obrazovni seminari i stručna predavanja

Za proizvođače i prerađivače mlijeka i mliječnih proizvoda, ispitnih laboratorija, savjetodavnu službu

Senzorička ocjenjivanja mlijeka i mliječnih proizvoda

Na poziv nacionalnih i internacionalnih organizacija.

Tehnološki projekti

Zainteresirani korisnici mogu naručiti tehnološki projekt za sirane malog kapaciteta prerade.